İşin Yürütülmesi

İşin başından sonuna kadar gereğinin yapılması sevk ve idaresi anlamını taşır.