İşin Çeşidi

Bir işi diğer işlerden ayıran özellikleridir. Marangozlukta oyma, doğrama, biçme işleri gibi