Disiplin

Düzenliliği sağlamaya yarayan kurallar ve işlemler bütünü.

Disiplin örnekleri için tıklayınız.