Disiplin Yönetmeliği

İşyerlerinde disiplin kurallarının belli bir düzen içinde yürütülmesi amacıyla hazırlanmış kuralları ve ihlalleri, ihlaller neticesinde verilecek yaptırımları ve işlemleri düzenleyen yazılı kurallar bütünü.

Disiplin işlemleri örnekleri için tıklayınız.