İşyeri Yönetmeliği

İşyerindeki düzenlemeleri içeren kurallar bütünü. Yasanın bir altında yer alan ve taraflar arasındaki ilişkinin kurallarını detaylarını içeren yazılı hukuki belge.


İşyeri Yönetmeliği İle İlgili Diğer Kavramlar