Disiplin Kurulu

Bazı işyerlerinde disiplin kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen disiplin işlemlerinin belli bir kurumsal kurallar bütününe göre ve herkes bakımından eşit ve objektif uygulanmasını sağlamak adına oluşturulmuş disiplin işlemlerini sevk ve idare eden kurul.

Disiplin işlemleri örnekleri için tıklayınız.


Disiplin Kurulu İle İlgili Diğer Kavramlar