Esaslı Değişiklik

İşveren tarafından çalışanın rızasını almak şartıyla iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan esaslı çalışma koşullarını (ücret, yapılan iş, çalışılan şehir gibi) değiştirmek.

Esaslı değişiklik örnekleri için tıklayınız.