İş Gücü

Bir memlekette yaşayan insanlardan, üretime katılan, üretimde bulunan kısma denir. Başka bir deyimle ekonomik faaliyet alanlarına ait insan gücü ihtiyacını karşılayan kaynaktır. İnsan gücü, iş gücü anlamında da kullanılmasına rağmen insan gücü iş gücünün daha kalitatif bir ifadesidir.


İş Gücü İle İlgili Diğer Kavramlar