İşten Ayrılma

İş akdinin sona ermesi dolayısıyla işçinin işyerinden ayrılması durumu. Bu durumun SGK ya bildirimi gerekmektedir.


İşten Ayrılma İle İlgili Diğer Kavramlar