İşten Ayrılan İşçi

İş akdinin sona ermesi dolayısıyla işyerinden ayrılan işçi.