İşçinin Kıdemi

Bir işçinin bir işyerinde veya genel anlamı ile iş hayatında geçirdiği zaman süresidir. Bir ay, beş yıl, otuz yıl gibi, hizmet süresini anlatır.