Devamsızlık

Çalışanın haklı bir mazereti veya izni olmadan işyerine gelmesi gereken gün ve saatlerde işyerine gelmemesi. İş Kanunu açısından bu durum daha çok 25. maddenin 2. fıkrasında yer alan ve İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmasına olanak veren devamsızlıkları ifade etmekte kullanılır.

Devamsızlık örneği için tıklayınız.


Devamsızlık İle İlgili Diğer Kavramlar