İşe Devamsızlık-İşe Gelmeme

İşçinin işe gelmemesi durumudur. Genellikle mazeretsiz ve izinsiz olarak gelmeme hallerini anlatmada kullanılır.