İşe Geri Çağırma

İş akdi sona eren, mevsimlik işte mevsim başında gelmesi gereken, işin askıya alınması halinde askı hali bitiminde veya işe iade davası sırasında veya sonrasında işçiyi işe yeniden başlaması amacıyla işe davet etme halidir.