İşe Giriş Bildirgesi

Bir işverenin ilk defa sigortaya tabi olacak veya daha evvel sigortalı olmuş bir işçiyi işe alması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlü olduğu belgedir.


İşe Giriş Bildirgesi İle İlgili Diğer Kavramlar