İşçinin İşyerine Verdiği Zarar

İşçinin işini görmesi sırasında kusurlu bir davranış veya deneyimsizliği nedeniyle iş yerinde bir zarar meydana getirmesidir.