İşçi Sınıfı

Bir toplumda, işçi niteliğinde bulunan, işçi olarak ortak problemleri olan ve bazı sorunlarda aynı psikolojik tepkiyi gösteren insanların meydan getirdiği topluluktur.