Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri

Bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenle yapılması için, çalışma saatlerinden önce veya sonra yapılması gereken ve geçici veya istisnai bir nitelik göstermeyip hep aynı suretle sürüp gitmesi zorunlu bulunan işlerdir.


Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri İle İlgili Diğer Kavramlar