İşletme

İş Hukuku yönünden; sanayi, ticaret, tarım vb. gibi iş alanlarında, ana mal yatırılarak, kazanç ya da başka yararlar için kurulan, bağımsız bir bütçeyle çevrilen kuruluş.