İşletmesel Karar

İşyerinin bütününü veya bir bölümünü ilgilendiren ve çalışanları da ilgilendiren konularda İşverenin yetkili organlarınca alınması gerekli olan karar. Örneğin, toplu işçi çıkarma kararı.