İşyerinin Kapatılması

Bazı şartları yerine getirmeyen işyerlerinin ilgili makam tarafından kapatılmasıdır.


İşyerinin Kapatılması İle İlgili Diğer Kavramlar