Aracı (Tali İşveren)

Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde veya eklentilerinde çalıştıran işverendir. Bkz. Alt İşveren, Taşeron


Aracı (Tali İşveren) İle İlgili Diğer Kavramlar