İşsizlik Sigortası

Bir işçinin geçici olarak işsiz kalması halinde geçimini karşılamak amacıyla hareket eden Devlet kuruluşudur. İnsan hakları bu hususta 23 ncü maddesinde “Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.” der.


İşsizlik Sigortası İle İlgili Diğer Kavramlar