Hastalık Sigortası

Sigortalının iş kazaları ile meslek hastalıkları dışında kalan bütün hastalık hallerinde belirli sağlık yardımları yapılmasını sağlayan bir sigorta koludur.


Hastalık Sigortası İle İlgili Diğer Kavramlar