Sürekli İş

Niteliği bakımından 30 iş gününden fazla süren işlere denir.


Sürekli İş İle İlgili Diğer Kavramlar