Ağır ve Tehlikeli İşler

Yapımı fazla insan gücü isteyen veya tehlike derecesi çok olan işler demektir. Bu husustaki mevzuatta az tehlikeli-tehlikeli-çok tehlikeli işler ayrı ayrı gösterilir ve kimler tarafından yapılmaması gerektiği belirtilir.


Ağır ve Tehlikeli İşler İle İlgili Diğer Kavramlar