Vergisel Özellikler

İşçinin mali haklarının vergi kanunları karşısındaki durumu ve İşverenin konuyla ilgili yapması gereken hukuki işlemler.