Eşit Verim

Kalite ve kantitesi yönlerinden olduğu gibi, elde etmek için geçen zaman süresi bakımından da verimlerin eşitliliği anlamını taşır.