Ebevenlik İzni

Ebeveynlerden birinin çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süre ile çalışma haline verilen izindir.

Ebeveynlik örnekleri için tıklayınız.