Dinlenme İzni

Önceden saptanmamış olup hekim raporu ile veya işveren tarafından işçiye verilen dinlenme imkânıdır. Ücretli veya ücretsiz olabilir.