Dinlenme Hakkı

Emeği ile yaşayan herkesin insan olarak dinlenme hakkına sahip olduğunu anlatır. “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” Anayasa M. 50 “Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi M. 24