Akdi Fesih Hakkını Kullanma Öneli

İşçi veya işverenin hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkını kullanabilmesi için, zorlayıcı sebepler dışındaki sebepleri, öğrendikten sonra kendisine İş Kanunu’nun tanıdığı öneldir. Bu öneli geçirirse hakkını artık kullanamaz. Bu hak öğrenildikten sonra altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin oluşundan bir sene sonra kullanılamaz.