Hatalı Davranış Yetersizlik Nedeni İle Fesih

İşçinin İş Kanunun 18. maddesi uyarınca iş sözleşmesi, mevzuat ve diğer düzenlemeler gereğince kendisinden beklenen şekilde davranmaması, hatalı davranması neticesinde iş akdinin işveren tarafından ihbarlı ve kıdem tazminatı verilecek şekilde feshedilmesidir.