Sağlık Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Verilerden sayılan kişinin sağlığına ilişkin bilgilerin tümü