Tazminatsız Fesih

İşçinin iş akdinin İş Kanunun 25. maddesinin 2. fıkrasındaki haller ile ve kıdem tazminatı ödemeden ve herhangi bir ihbar tazminatı da ödemeksizin derhal feshi hali.