Akdin Esaslı Noktaları

Bir akdin varlığının ortaya konulabilmesi için akitte bulunması gerekli önemli hususlardır. Hizmet akitlerinde; taraflar, yapılacak iş, süre, iş zamanı ve ücret akdin esaslı noktalarını teşkil eder.