Akdin Askıda Kalması

İş Akdin var oluşu ve fakat hükmünü yürütmediği durumu ifade eder.