Süt İzni

Kadın işçilere çocuğun doğumdan sonra 1 yaşına gelinceye kadar 1,5 saate kadar ücretli verilen izin