Doğum Sonrası İzin İle İlgili Kavramlar

Analık Bildirimi

5510 sayılı Kanun gereğince İşverenlikçe SGK'na çalışanın doğum öncesi veya sonrası rapor alması ile yaptığı bildirim.

Analık bildirimleri için tıklayınız.

Doğum Öncesi İzin

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz haftaya kadar kullandıkları izin türü.

Doğum izin örnekleri için tıklayınız.

Doğum Sonrası Yarım Çalışma

Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren veya evlat edinme halinde altmış güne kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin türüdür.

Doğum sonrası çalışma örnekleri için tıklayınız.

Ebevenlik İzni

Ebeveynlerden birinin çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süre ile çalışma haline verilen izindir.

Ebeveynlik örnekleri için tıklayınız.

Doğum Yardımı

Doğum yardımı devletin annelere verdiği ücrettir. Doğum yardımı tutarı 1,2 ve 3. çocuğa göre değişkenlik gösterir.

Doğum yardımı örnekleri için tıklayınız.

Analık İzni

4857 sayılı Kanunun 74. maddesinde düzenlenen izin türüdür.

Analık örnekleri için tıklayınız.