İş Kazası

İşçinin işyerinde bulunduğu sırada, veya işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda yahut işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirildiği sırada veya işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelen ve sigortalıyı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya denir.


İş Kazası İle İlgili Diğer Kavramlar