Bahşiş

Müşteri tarafından ihtiyari olarak garsona verilen paradır. Yüzde sayılmaz ve yüzde usulüne dahil edilmez. Bkz. Yüzde usulü.