Çalışma Meclisi

Çalışma hayatıyla ilgili olmak üzere, Çalışma Bakanlığınca verilecek konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere, gerektiğinde kurulan bir meclistir. Çalışma Bakanı’nın veya Müsteşarı’nın başkanlığı altında, Bakanlıklardan gönderilecek tam yetkili temsilcilerle işçi ve işveren temsilcilerinden meydan gelir.


Çalışma Meclisi İle İlgili Diğer Kavramlar