Çalışma Hürriyeti

Bir kimsenin dilediği meslek, sanat veya işi kendi iradesi ile seçip çalışabilmesidir. “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.” Anayasa M. 48 Çalışma hürriyeti aleyhine işlenecek suçlar için Türk Ceza Kanununun 117 nci maddesinde çeşitli cezalar öngörülmüştür.


Çalışma Hürriyeti İle İlgili Diğer Kavramlar