Normal Çalışma

Kanunen bir işçinin bir gün veya bir hafta içinde çalışacağı süredir. Kanun bazı halleri de fiilen çalışılmadığı halde çalışılmış gibi sayarsa bu hallerde geçen süre de normal çalışmaya dâhildir.


Normal Çalışma İle İlgili Diğer Kavramlar