Grev Gözcüleri

İşyerinde grevi ilan etmiş olan işçi teşekkülü, kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla; işyerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi mensupları arasından en çok dörder işçi koyabilir. Bunlara grev gözcüsü denir.