Evlilik İle İlgili Kavramlar

Evlilik Sebebi İle Fesih

Evlenen kadın işçinin evlenmesinden itibaren bir yıl içinde evlenmesi nedeniyle iş akdini haklı olarak ve kıdem alarak feshetmesi hali.

Evlilik

Evli olma hali. Türk Medeni Kanununa göre evli sayılma durumu.

Evlenme Yardımı

Halk arasında çeyiz parası olarak adlandırılan evlenme yardımı kısaca, SGK'dan aldığı aylık, evlilik nedeniyle kesilen yetim kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından aldıkları aylığın iki yıllık tutarı şeklinde tahsis edilen ödenektir.