Evlenme Yardımı

Halk arasında çeyiz parası olarak adlandırılan evlenme yardımı kısaca, SGK'dan aldığı aylık, evlilik nedeniyle kesilen yetim kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından aldıkları aylığın iki yıllık tutarı şeklinde tahsis edilen ödenektir.


Evlenme Yardımı İle İlgili Diğer Kavramlar