Dayanışma Aidatı

Bir toplu iş sözleşmesinde taraf işçi sendikasının mensubu olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri için taraf işçi sendikasınca saptanan bir aidat miktarıdır. Kendi üyelerinden aldığı üye aidatından fazla olamaz.