Dilâver Paşa Nizamnamesi

Türkiye’de iş hukuku alanında, 1865’te çıkarılmış ilk yazılı iş hukuku belgesidir. Dilâver Paşa adındaki ilk EREĞLİ Livası Kaymakamı ve Madeni Humayun Nazırı tarafından hazırlanmıştır. Maden Kömürü işçilerinin hukukunu düzenleyen hükümleri kapsar. Padişah tarafından onanmadığı için kanun sayılmamaktadır.