Hizmet Akti

Yapılacak bir hizmet (iş) hususunda hizmeti veren (işveren) ile hizmeti görerek (işçi) arasında varılan anlaşmadır.


Hizmet Akti İle İlgili Diğer Kavramlar